Creo Design Exploration Extension (DEX) - zarządzanie modelem i procesem zmian

Każdy konstruktor dobrze wie, co znaczy zaprojektować nowy model. Proces projektowania nie ma gotowej receptury. To zastanawianie się nad samą koncepcją wyrobu - zwłaszcza jeżeli chodzi o design produktu, jego funkcjonalność czy współpracę z innymi komponentami. To proces ciągłych zmian i wprowadzania nieustających poprawek, czasem już na gotowych pojedynczych modelach czy złożonych z kilku, kilkuset lub nawet kilku tysięcy modeli, produktach.

Wyzwaniem dla konstruktora jest nie tylko sam proces modelowania, ale również zarządzanie procesem zmian i modelem w sposób, który nie będzie powodował błędów. Często dochodzi do tego kontrola kilku wersji tego samego pliku zapisanego w różnych katalogach, oraz pamięć o tym, jaką zmianę wprowadziliśmy w danym pliku i danym katalogu.

PTC, wprowadzając do pakietu konstrukcyjnego narzędzie Creo Design Exploration Extension (DEX), znakomicie wspomaga użytkownika w tym zakresie. Creo DEX to narzędzie dedykowane zarządzaniu zmianą już na etapie koncepcji, ale nie tylko. Wyobraźmy sobie złożony, w pełni funkcjonalny model, pozbawiony błędów regeneracji, wdrożony do produkcji. Wyobraźmy sobie, że mamy wprowadzić w nim pewne zmiany naniesione przez klienta, albo na podstawie tego modelu zbudować „taki sam, ale trochę inny…” . Czasem okazuje się, że usunięcie jednej małej cechy modelu powoduje błędy regeneracji w samym modelu lub w modelach referujących do niego. Jak się przed tym do tej pory zabezpieczaliśmy? Oczywiście za pomocą kopii zapasowej.

Rysunek powyżej przedstawia dotychczasowy sposób zabezpieczenia się przed niepożądaną zmianą. Robimy kolejne kopie zapasowe produktu, nanosimy zmiany w kopii, znowu robimy kopię kopii i tak do momentu, aż uzyskamy satysfakcjonujący nas model. Podejście to stosowane jest zapewne przez większość użytkowników CADowskich. Sposób ten generuje jednak ogromną ilość powielonych niepotrzebnie plików. Do tego nie jest możliwe jednoczesne przeglądanie np. różnych koncepcji czy wariantów produktu (chyba, że zmienimy nazwę wszystkich powielonych plików i wczytamy 2 lub więcej projektów jednocześnie, a to generuje dalszy chaos w plikach na dysku). Nie mamy również informacji o tym, jakie zmiany zaszły w danej wersji w stosunku do innej wersji czy projektu bazowego. Użytkownik musi to zapamiętać lub zanotować w pliku.

Jak z tą uciążliwością radzi sobie Creo DEX ? Creo DEX wprowadza dodatkowe drzewo punktów kontrolnych, podobne do drzewa modelu. Po każdej wartościowej zmianie, użytkownik może utworzyć kolejny punkt kontrolny, który będzie się do tej zmiany odnosił. Oczywiście można też aktualizować istniejące punkty kontrolne. Pozwala to na budowanie struktury zmian.

Powyżej zobrazowano w sposób poglądowy, jak Creo DEX wspomaga użytkownika w zarządzaniu zmianą oraz przeglądaniu modelu. Po każdej zmianie wprowadzamy punkt kontrolny, który pojawia się w oknie punktów kontrolnych. Sposób wyświetlania tych punktów może być liniowy (każda kolejna zmiana pod poprzednią) lub o strukturze drzewa, gdzie użytkownik może rozgałęziać i segregować zmiany wg własnego uznania. Typowa struktura drzewa jest przedstawiona na rysunku poniżej.

Trzy główne obszary działania narzędzia Creo DEX to:

Eksplorowanie projektu

To codzienna praca inżynierów i projektantów, badanie opcji projektowych, podejścia do modelowania, wyboru odpowiednich narzędzi, to próby uproszczenia sposobu sterowania modelem czy całym projektem. To szybkie tworzenie alternatyw modelu parametrycznego i łatwe przełączanie między nimi.

Przegląd projektu

Inżynier/projektant może bezpiecznie przeglądać różne wersje projektu, poruszając się po punktach kontrolnych, często utworzonych „w locie”. Dzięki temu może zastanowić się nad tym, którą koncepcję lub sposób modelowania wybrać. Cała struktura punktów kontrolnych wraz z informacją o modelach może zostać zapisana do jednego szyfrowanego pliku .tmu i przekazana do przeglądu na zewnątrz (przełożony, kontrahent).

Zarządzanie zmianą

DEX upraszcza i eliminuje ryzyko przy wprowadzaniu zmian. Aby uprościć zmiany, DEX zapewnia kontrolę aktualizacji zmian, która pozwala na wizualizację i zrozumienie wprowadzonych modyfikacji. Możemy wyizolować tylko te elementy, których zmiany dotyczą (krzywe, powierzchnie, cechy itp.) poprawiając przejrzystość wprowadzonych zmian, sprawdzić jak te elementy wyglądały przed zmianą a na koniec zaktualizować model

Pierwszym wymaganiem jest stworzenie bezpiecznego środowiska do eksploracji alternatyw projektowych i modelowych. W Creo możemy rozpocząć taką sesję w dowolnym momencie. Możemy też otworzyć istniejącą sesję eksploracji, wcześniej utworzoną przez użytkownika lub kontrahenta. Wystartowanie narzędzi Design Exploration tworzy natychmiastową kopię sesji Creo i zapisuje wstępnie zmodyfikowany punkt kontrolny. Od tego momentu użytkownik może eksplorować różne alternatywy bez ryzyka eksperymentowania na oryginalnych modelach i nadpisania plików. W dowolnym momencie możemy powrócić do stanu wcześniej zmodyfikowanego lub istniejącego punktu kontrolnego.

Pełna historia eksploracji projektu i wszystkie pliki wchodzące w jego skład (pod warunkiem utworzenia ich w ramach sesji DEX) są zapisywane w jednym zaszyfrowanym i skompresowanym pliku. Plik *.tmu jest łatwo udostępniany partnerom i interesariuszom i zapisywany w celu zachowania historii decyzji projektowych.

Po wystartowaniu sesji, możemy szybko uchwycić i rozgałęziać wprowadzone zmiany w postaci punktów kontrolnych, komentować te punkty czy wprowadzać słowa kluczowe celem łatwego ich przeszukiwania. Użytkownicy są w stanie natychmiast przełączać się między kolejnymi koncepcjami, aby projektować lub oceniać wiele pomysłów jednocześnie. W dowolnym momencie mogą też odrzucić wprowadzone zmiany i powrócić do istniejącego punktu kontrolnego.

Wszystkie zmiany są wyróżnione za pomocą predefiniowanego schematu kolorów, aby łatwo zobrazować różnice względem dowolnego punktu kontrolnego czy początku sesji.

Ostatnim krokiem jest włączenie wyników eksploracji projektu do modelu końcowego. Creo Design Exploration ułatwia użytkownikowi zaakceptowanie punktu kontrolnego i wprowadzenie zmian do oryginalnego projektu. Użytkownicy korzystający z rozszerzenia Creo Advanced Assembly i Creo Layout, mogą zyskać dodatkowe korzyści, korzystając ze szkieletów w projektowaniu w myśl zasady Top Down Design.

Kontrolki aktualizacji umożliwiają użytkownikowi monitorowanie zmian w celu oceny, zrozumienia i zbadania konsekwencji przed wprowadzeniem zmian, które mogą prowadzić do ryzykownych i nieoczekiwanych wyników. Po wybraniu opcji Eksploruj aktualizację, tworzona jest sesja eksploracji projektu, aby zapewnić bezpieczne środowisko do wdrażania złożonych zmian.

Podsumowując, Creo Design Exploration Extension świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występuje ciągły rozwój i udoskonalanie produktów. Zapobiega powielaniu plików tworzonych poprzez kolejne kopie rozwijanych produktów, umożliwia jednoczesne przeglądanie wielu wersji tego samego projektu, a także pozwala na łatwe przekazywanie zaszyfrowanego pliku .tmu celem ustalenia kierunku rozwoju, czy udokumentowania historii decyzji podejmowanych na etapie rozwoju produktu.

Więcej informacji na temat konstrukcji wyrobu znajdą Państwo na stronach 3D PRO oraz PTC.

Autor: mgr inż. Tomasz Marcinkowski

© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB