Analiza funkcjonalna i symulacja [CAE]

Creo Simulation Live [nowość w Creo 6.0]

Wraz z premierą Creo 6.0 na rynku pojawiło się nowe rozwiązanie: Creo Simulation Live.

Ostatnie badania przeprowadzone w firmach o zróżnicowanych profilach wskazują, że według 96% respondentów natychmiastowy dostęp do wyników symulacji pozwala:

 • uniknąć problemów na kolejnych etapach pracy nad projektem
 • szybciej wprowadzać produkty na rynek i  efektywnie je optymalizować
 • tworzyć innowacyjne projekty
 • zwiększyć konkurencyjność

Firmy PTC i ANSYS nawiązały współpracę, dzięki której Creo wykorzystuje technologię ANSYS Discovery Live. Jest to innowacyjne spojrzenie na symulację, wykorzystujące do obliczeń procesor karty graficznej [GPU]. Creo Simulation Live pozwala sprawdzać wyniki symulacji praktycznie w czasie rzeczywistym. Konstruktorzy mogą teraz na bieżąco analizować wpływ wprowadzanych zmian na projektowany model, sprawdzając wyniki symulacji bezpośrednio podczas projektowania.

Dowiedz się więcej o PTC Creo Simulation Live >>>

 

Creo Flow Analisys Extension [nowość w Creo 5.0]

Nowe środowisko CAE, dedykowane dla rozwiązywania zagadnień związanych z komputerową symulacją przepływów [CFD].

Creo Flow Analysis Extension ozwala na szybką i wiarygodną symulację oraz inżynierską analizę większości zjawisk związanych z przepływem cieczy oraz gazów.

Dowiedz się więcej o Creo Flow Analysis Extension

 

Creo Simulation | Creo Advanced Simulation

Oprogramowanie PTC Creo Simulate używa do obliczeń swoich rozwiązań elementów skończonych „typu p” [generator AutoGEM]. Jedną z kluczowych zalet elementów skończonych „typu p” jest to, że pozwalają one na adaptacyjność rozwiązania bez wymaganego zagęszczania siatki. 

Aktualnie jako odrębna grupa produktowa Creo Simulate. Aplikacje służące do:

 • obliczeń
 • analizy funkcjonalnej
 • optymalizacji konstrukcji

 

Creo Mechanism Dynamics Extension [MDX]

Aplikacja CAE pozwalająca analizować i symulować zjawiska dynamiczne. W tworzonych projektach CAD i wirtualnych prototypach produktu użytkownik może uwzględniać takie zjawiska, jak grawitacja, siły zewnętrzne, napęd, tarcie, siły reakcji, etc. Wyniki analiz mogą być wizualizowane w postaci wykresów, a także np. w postaci dynamicznej, bezpośrednio na modelu 3D.

MDX umożliwia zrówno prowadzenie analiz kinematycznych [położenie, przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie], jak i dynamicznych. Aplikacja pomaga wykrywa potencjalne problemy mogące wystąpić w konstrukcji takie, jak: luzy czy przenikanie się elementów [kolizje].

Dowiedz się więcej o Creo Mechanism Dynamics Extension [MDX]

 

Creo Tolerance Analysis Extension

Aplikacja, bazująca na technologii CETOL 6σ, służąca do analizy tolerancji wymiarowych w procesie konstrukcyjnym.

Moduł Creo Tolerance Analysis umożliwia wybór różnych opcji tolerancji wymiarowych, definicję elementów odniesienia oraz sposobu prowadzenia analizy.

Dodatkowe funkcjonalności modułu Creo Tolerance Analysis

 • automatyczna walidacja łańcucha wymiarowego oraz interaktywna wizualizacja
 • prowadzenie analiz statystycznych oraz typu „worst case”
 • wyniki przedstawiane w postaci wykresów i krzywych rozkładu tolerancji
 • raporty obliczeń i analiz mogą być generowane w postaci statycznej, w formacie HTML lub dynamicznej, w ramach cechy Tolerance Analysis Feature.

Dowiedz się więcej o Creo Tolerance Analysis Extension:

 

Creo Behavioral Modeling Extension [BMX]

Aplikacja BMX pozwala aktywnie włączyć proces optymalizacji do procesu konstrukcji wyrobu.

Zastosowane tu modelowanie behawioralne to unikalna, opatentowana przez PTC technologia rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych pojawiających się podczas projektowania. Pozwala na określenie pożądanych cech modelu [np. środek masy, odległość, grubość elementu, objętość, powierzchnia, obszar roboczy, itp.], zdefiniowanie kryterium optymalizacyjnego oraz automatyczne wybranie najlepszego wariantu projektowego, spośród wielu możliwych, wygenerowanych przez system.

Modelowanie behawioralne znacznie poszerza możliwości oceny zachowania projektowanych wyrobów, poprzez tzw. analizy wrażliwości.

Dowiedz się więcej o Creo Behavioral Modeling Extension [BMX]:


Creo Clearance & Creepage Extension [CCX]

Creo CCX na podstawie modelu CAD umożliwia ocenę potencjalnych zjawisk upływu prądu, tj. niepożądanego jego przepływu poza właściwym obwodem, a także analizę drogi upływu.

Aplikacja Creo Clearance & Creeopage znajduje zastosowanie głównie w:

 • przemyśle samochodowym
 • produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych
 • elektronice

 

Creo Fatigue Advisor Extension

Aplikacja pozwalająca na prowadzenie analiz zmęczeniowych, w przypadku obciążeń zmiennych w czasie. Możliwa jest również optymalizacja konstrukcji np. poprzez określenie liczby cykli obciążenia, które konstrukcja musi wytrzymać, w określonym zakresie.

Dostępne są też bardziej złożone analizy, będące jednocześnie kombinacją analizy zmęczeniowej oraz statycznej, dynamicznej i termicznej [w powiązaniu z innymi aplikacjami Creo Simulate].

Dowiedz się więcej o Creo Fatigue Advisor:

 

Creo Mold Analysis Extension

Aplikacja służy do szybkiej analizy wykonalności formowania wtryskowego oraz oceny wpływu doboru materiału i warunków wtrysku na wynik procesu.Creo Mold Analysis bazuje na technologii Moldex 3D. Umożliwia analizę i wizualizację wybranych zagadnień związanych z symulacją procesu wtrysku tworzywa: kolejności wypełniania się elementów wnęki formy, tworzenia się pęcherzy powietrznych, powstawania zgrzein, itp.

Użytkownik uzyskuje ponadto informację o takich ważnych parametrach procesu, jak czas zapełnienia wnęki formy, ciśnienie wtrysku, spadek ciśnienia we wnęce formy, rozkład temperatur, wektor prędkości, czas chłodzenia, max. prędkość ścinania, max. naprężenia ścinające, udział warstwy zmrożonej, objętość skurczu, etc.

Dowiedz się więcej o Creo Mold Analysis Extension:

 

do góry
powrót

© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB
Zapisz się do newslettera
* pola obowiązkowe
*Przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje dotyczące korzystania z moich danych osobowych, zawarte w polityce prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od firmy 3D PRO Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej.